SketchUp plugin – FredoScale

0
2929

FredoScale 2.0 là một plugin cho rất hay cho SketchUp sẽ giúp bạn tùy chỉnh mô hình 3D của các đối tượng phức tạp. Nó cho phép bạn áp dụng biến đổi để lựa chọn các yếu tố (cạnh, khuôn mặt, các nhóm, các thành phần).

So với công cụ chỉnh sửa mặc định plugin FredoScale 2.0 SketchUp mang lại lợi thế đáng kể

Hướng dẫn sử dụng :

Download:

NO COMMENTS