Dowload full bộ SCF plugins download cho sketchup

0
15330

SCF POWERTOOLBAR

Plugin hỗ trợ các công cụ như mirror, mover và copy đối tượng một cách chính xác theo khoảng cách, theo hướng mà ta chỉ định, ngoài ra còn có công cụ extrude line, spline thành mặt,…

 SCF STANDARD TOOLS

là một bản sao của thanh công cụ Sketchup có thêm chức năng và các biểu tượng.

SCF DRAWTOOLS

plugin để giúp vẽ 2D và 3D hình dạng một cách nhanh chóng.

SCF ARCHILAND TOOLBAR

SCF Archiland Thanh công cụ một số plugin quan trọng đối với thiết kế cảnh quan và công trình kiến trúc.

 SCF SELECTOR

plugin để giúp đỡ với các bạn trong việc chọn đối tượng.

Hướng dẫn sử dụng SCF POWERTOOLBAR:

SCF plugins download :

NO COMMENTS