Tags Posts tagged with "sketchup"

Tag: sketchup

Kientruc24h xin giới thiệu loạt bài hướng dẫn sử dụng sketchup của trang hoangthong.net. Đây là các bài hướng dẫn cơ bản đang được update...

SCF POWERTOOLBAR Plugin hỗ trợ các công cụ như mirror, mover và copy đối tượng một cách chính xác theo khoảng cách, theo hướng mà...

Hướng dẫn sử dụng các công cụ cơ bản trong sketchup 8