Tags Posts tagged with "JointPushPull"

Tag: JointPushPull

Những người sử dụng sketchup hẳn không lạ gì trình push/pull bề mặt các khối hình hộp , mặt phẳng trong sketchup, với cách này chúng...