Download plugin SketchUpBIM

1
470

Download plugin SketchUpBIM – Mô hình các tòa nhà và cấu trúc kỹ thuật

SketchUpBIM là một plugin miễn phí cho Google SketchUp. Nó cung cấp các công cụ đơn giản mà làm cho nó dễ dàng hơn để mô hình các tòa nhà và cấu trúc kỹ thuật.

SketchUp04[1]

SketchUpBIM cung cấp các công cụ để tạo ra lưới, tường, cột, dầm, tấm và hở. Các yếu tố tạo ra với SketchUpBIM seemlessly tích hợp với tất cả các hình học Google SketchUp khác và hoạt động. SketchUpBIM giúp bạn cắt giảm tổng thời gian cần thiết để tạo ra một mô hình xây dựng hoàn chỉnh trong Google SketchUp.

SketchUp08[1]

Video so sánh cách dựng căn hộ theo hai cách  :

Dùng sketchup thuần túy:
 Dùng công cụ SketchUpBIM

Download plugin SketchUpBIM :

Bản cho windows :

Bản cho Mac:

Hướng dẫn cài đặt plugin SketchUpBIM :

Windows:

Các bước cài đặt:
1. Tải SketchUpBIM về
2. Duyệt đến thư mục Google SketchUp Plugins:
win 32 Bit :
a. Đối với SketchUp 2013: C: \ Program Files (x86) \ SketchUp \ SketchUp 2013 \ Plugins
b. Đối với SketchUp 8: C: \ Program Files (x86) \ Google \ Google SketchUp 8 \ Plugins
Đối với hệ điều hành 64 Bit:
a. Đối với SketchUp 2013: C: \ Program Files \ SketchUp \ SketchUp 2013 \ Plugins
b. Đối với SketchUp 8: C: \ Program Files \ Google \ Google SketchUp 8 \ Plugins
3. Xóa các tập tin và thư mục SketchUpBIM (nếu có) từ thư mục Google SketchUp Plugins hiện có
4. Un-Zip các tập tin tải về và sao chép / dán các tập tin SketchUpBIM mới (a. ‘SketchUpBIM.rbs’ file b. Thư mục ‘SketchUpBIM’) vào thư mục Google SketchUp Plugins
5. Tái khởi động SketchUp, và bạn đã hoàn tất!

Mac:

1. Tải SketchUpBIM cho mac về
2. Duyệt đến thư mục Google SketchUp Plugins:
  a. nếu là SketchUp 2013: Macintosh HD/Users/Library/Application/Support/SketchUp 2013/SketchUp/Plugins
b. nếu là SketchUp 8: Macintosh HD/Library/Application Support/Google SketchUp 8/SketchUp/Plugins

3. Xóa các tập tin và thư mục SketchUpBIM (nếu có) từ thư mục Google SketchUp Plugins hiện có
4. Un-Zip các tập tin tải về và sao chép / dán các tập tin SketchUpBIM mới (a. ‘SketchUpBIM.rbs’ file b. Thư mục ‘SketchUpBIM’) vào thư mục Google SketchUp Plugins
5. Tái khởi động SketchUp, và bạn đã hoàn tất!

Hướng dẫn sử dụng plugin SketchUpBIM:

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY